Goedgekeurd is beter!

SKL veldspuitkeuring

De SKL-keuring van veldspuiten is de basis voor een optimaal bestrijdingsresultaat. Bij de keuring speelt onder meer een efficiënt gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen een grote rol.

Goedgekeurde machines doseren uiterst nauwkeurig en hebben geen problemen met ongewenste emissie.
Door de periodieke keuring blijft de spuitmachine tijdens zijn hele levensduur in een goede conditie. Dat voorkomt storingen en kostbaar oponthoud in het gewasbeschermingsseizoen. 

Wanneer keuren?

De verplichting is gebaseerd op verordeningen van het Hoofdproductschap Akkerbouw en het Productschap Tuinbouw. De eigenaren van de spuitmachines houden zelf in de gaten wanneer hun machine gekeurd moet worden. Na de keuring plakt de keurmeester een goedkeuringssticker op de machine, daarop staat tot wanneer de goedkeuring geldig is. Elke uitgevoerde keuring is drie jaar geldig.

Welke spuitmachines moeten gekeurd worden?

De verplichting tot keuring geldt voor veldspuiten die volveldsbehandelingen uitvoeren.
De definitie van een veldspuit is dat deze mechanisch is voortbewogen, neerwaarts spuit en volleveldsbehandelingen uitvoert.
Dit kunnen zowel gedragen, getrokken als zelfrijdende spuitmachines zijn, er is geen minimale of maximale breedte van de spuitboom van toepassing.
Het gaat hierbij om spuitmachines die gewasbeschermingsmiddelen verspuiten zoals deze omschreven staan in artikel 1, lid 1, onderdeel g van de Bestrijdingsmiddelenwet.
Veldspuiten die ingezet worden op een biologisch bedrijf vallen, als er middelen mee verspoten worden die voorzien zijn van een toelatingsnummer, ook onder de verplichting tot keuring.
Voor de machines die niet dergelijke middelen verspuiten, is de keuring zeer zeker zinvol om een optimale toediening te garanderen.
Rijen- en strokenspuiten vallen niet onder deze verplichting, maar kunnen wel op vrijwillige basis gekeurd worden, deze vallen dan in de categorie Motorvatspuiten.

De SKL-keuring van veldspuiten bestaat uit de volgende onderdelen:

Spuitbomen:

In- en uitklappen, vergrendelen, hoogteverstelling, balanscorrectie, werking obstakelbeveiliging, kwaliteit van de constructie

Spuitleiding en toebehoren:

Toestand en bevestiging van slangen, leidingen, klemmen, dophouders en doppen

Vloeistoftank:

Tankdeksel, afleesbaarheid tankinhoud, vulzeef, diverse filters

Meetapparatuur:

Spuitmanometer op afleesbaarheid en nauwkeurigheid, flowmeter op nauwkeurigheid

Lekkages:

Controle op het hele systeem onder druk

Pomp:

Lekkages en roercapaciteit

Drukregeling:

Werking drukregelaar, werking drukaccumulator

Bediening:

Functioneren van alle bedieningsorganen

Breedteverdeling:

Testen van het verdelingspatroon van alle doppen

Fustreiniger:

Beschadigingen en werking

De inhoud van de SKL- keuring komt overeen met de Europese norm EN-13790. Op basis van deze norm wordt op dit moment in een aantal Europese landen gekeurd en wordt binnenkort op basis van Europese regelgeving de standaard in Europa
De keuringen worden uitgevoerd door SKL erkende keuringsbedrijven. Wij zijn zo een erkend SKL-keuringsbedrijf en beschikken over moderne apparatuur en gediplomeerde keurmeesters om de keuringen uit te kunnen voeren.

Voor meer informatie of een afspraak kunt u hier contact met ons opnemen, of bel met onze werkplaats tel: 0593-582029

Meer weten over onze producten?

Bel of mail ons voor meer informatie, of neem contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Contactformulier