Kenteken

Zoals bekend, zal per 1 januari a.s. het registreren en kentekenen van (land)bouwvoertuigen die op de openbare weg rijden verplicht worden. Ook u als agrarier krijgt daar mee te maken. Ook leveranciers van machines voor het groenbeheer of bedrijfslogistiek kunnen wellicht te maken krijgen met de registratie- en kentekenplicht. Fedecom heeft de afgelopen weken gemerkt dat er bij de leden nog veel vragen hierover zijn. Welke (land)bouwvoertuigen hebben wel de verplichting, welke voertuigen zijn vrijgesteld en hoe gaat het met het tenaamstellen van gekentekende voertuigen?
Om op deze en andere vragen antwoord te geven heeft Fedecom beslisbomen, achtergrondinformatie en een lijst meest voorkomende vragen voor u opgesteld en verzameld die u onderstaand aantreft.


Naar overzicht